TCS0005 - Time Capsule Series 5: Bucket List

price
PHP 42.00
Author(s)
Maan Beltran

TCS0005 - Time Capsule Series 5: Bucket List

“Ganoon pala ang pakiramdam kapag hinahalikan ka ng taong mahal mo. Parang ayaw mo nang matigil. Parang kaya mo nang hindi huminga.”

Perfect daughter—iyon ang madalas na sabihin ng mga tao tungkol kay Katrina. Siya na yata ang pinakamasunuring anak sa buong mundo. Kaya niyang isakripisyo ang lahat kahit pa ang sariling pangarap.
Bago namatay ang kanyang ama, pinapangako siya nitong gagawin niya ang lahat sa kanyang bucket list, mga bagay na nais niya noon na gawin pero hindi nagawa dahil sa sobrang paghihigpit ng ama. Ngunit mukhang imposible na niyang magawa ang mga nasa listahan. Sa pagkamatay ng ama, si Katrina na ang mamamahala ng kanilang negosyo. Wala na siyang oras at pagkakataon.
Pero hindi ganoon ang tingin ni Benjamin, ang lalaking exact opposite niya. Sa katunayan, kaya nitong isakripisyo ang lahat—kahit pa ang relasyon sa mga magulang—matupad lang ang pangarap. Sabi pa ni Benjamin, takot lang daw siyang gawin ang mga nasa listahan. Handa raw ang binata na tulungan siya na makompleto ang bucket list.
Upang patunayan na hindi siya takot ay pumayag si Katrina.
Mula sa simpleng pagsakay sa Ferris wheel hanggang sa pag-camping sa bundok ay ginawa nila. Ngunit may isa sa listahan na medyo mahirap: Kiss a guy and fall in love.
“Let’s just scratch the last two,” suhestiyon ni Katrina.
Pero iba ang nasa isip ni Benjamin.
“Bakit nga ba `di na lang ako ang mahalin mo para makompleto na ang listahan mo? Hindi ka magsisisi.”
Katrina thought it was a ridiculous idea. But her heart was telling her otherwise…

social media

Categories