BBCG00001 - Treize De Cordova

price
PHP 45.00
Author(s)
Sonia Francesca

BBCG00001 - Treize De Cordova

“Hihintayin ko na lang kung kailan ka na handang magsabi sa akin na tinatanggap mo na nga akong maging bahagi ng buhay mo. In the meantime, wear this ring to remind you that I’m gonna wait for you, no matter what.”

 

Life was monotonous for Atasha. Trabaho-bahay, bahay-trabaho. Iyon ang routine niya araw-araw.

Hanggang isang gabi ay may nag-alok sa kanya ng isang nakakaintrigang proposal: isang milyong piso kapalit ng isang araw na pagpapanggap bilang girlfriend ng bilyonaryong si Treize de Cordova.

Sa kagustuhang maiba naman ang takbo ng kanyang buhay, tinanggap ni Atasha ang alok.

Pero hindi niya inakala na sa ginawa ay mangangarap siya nang higit pa sa isang milyong piso… na sana ay ialok ni Treize ang puso nito.

 

 

social media

Categories