BBCG00003 - Juanito "Yeoji" Buenzalido

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-25 10:43:50

BBCG00003 - Juanito "Yeoji" Buenzalido

“Because the moment I learned the true meaning of love, I could only see you. Because for me, love only means you, Pam.”

 

Pamela had been called a lot of things. Heartless, annoying, cold, calculating. She was all business and no play. Wala naman siyang problema roon. Dahil wala rin siyang panahon sa mga bagay na hindi niya mapapakinabangan at hindi makakatulong sa pag-angat ng magazine na pinamamahalaan niya.

Until Yeoji came back into her life. Now he was her playboy, all-fun boss. Kaya hindi na kataka-takang tuwing magkikita sila ay laging nagugulo ang kanilang mga mundo. The lover of women would turn into an annoying monster kapag siya na ang kaharap. Isa iyon sa mga rason kung bakit umiinit ang kanyang ulo tuwing makikita si Yeoji. How could he love all women except her?

To think na nangako pa ang hudyo noon na siya lang ang liligawan at mamahalin!

 

social media

Categories