PHR05242 - The Breaker's Corazon Sociedad 3: Matthew Azcarraga

price
PHP 85.00
Author(s)
Venice Jacobs

PHR05242 - The Breaker's Corazon Sociedad 3: Matthew Azcarraga

“I will defend our love, sweetie. Kahit na maraming babae ang lumalapit sa akin, wala kang dapat ipag-alala. Because I’m the guy who only sees you.”

Liezl was very much contented with her life—having a stable job, a happy family, and a perfect love life with her longtime boyfriend Justin Aguirre. Idagdag pa ang best friend na laging nasa tabi niya para sumuporta, si Matthew Azcarraga, isang lisensiyadong doktor. Wala na siyang mahihiling pa.
Pero isang aksidente ang nagpabago ng lahat. She couldn’t remember anyone from the past except her best friend. At si Matthew lamang ang karamay niya nang mga panahong iyon. Kasabay ng pagkalimot niya sa ilang mahahalagang alaala sa kanyang buhay, may isang damdaming tila nagpupumilit at naghuhumiyaw, at lahat iyon ay dahil kay Matthew.
“You really can’t remember anyone else?” he asked.
“I can’t…” Kahit anong pilit ni Liezl ay wala talaga siyang maalala.
“How about Justin?”
She looked at him, puzzled. “Who’s he?”
Tinitigan lang siya ni Matthew pero hindi sinagot ang kanyang tanong. Bakit parang nag-aalangan ang binatang sagutin siya?
 

social media

Categories