CMS00003 - The Crisis Management Team 3: Insured For Love

price
PHP 39.00
Author(s)
Arielle

CMS00003 - The Crisis Management Team 3: Insured For Love

Masakit para kay Vienna na matuklasan niyang walang kahihinatnan ang nararamdaman niya kay Colt Cuevas dahil sadyang hindi siya nito gusto. Idagdag pa roon ang pagtatangka sa buhay niya ng taong galit sa kanyang Kuya Ford. Sa masalimuot na pangyayaring iyon sa buhay niya sumulpot si Gal Javier—ang insurance investigator na humahawak sa insurance claim ng pamilya sa pagyao ng kanyang ama. Ang presensiya nito ay nagpagulo sa kanyang buhay—lalo na sa kanyang puso.

At sa hindi maipaliwanag na dahilan, natagpuan na lamang niya ang sariling kasal dito gayong dalawang beses pa lamang silang nagkakaharap. May mga taong nagmanipula ng lahat upang matali siya rito.

Ngunit nang malasap niya ang matamis na halik nito, bigla ay lumipad ang anumang nararamdaman niya kay Colt, kahit na sa gitna ng paghalik nito sa kanya ay tinulugan siya nito!

social media

Categories