CMS00004 - The Crisis Management Team 4: Promise Bound

price
PHP 42.00
Author(s)
Arielle

CMS00004 - The Crisis Management Team 4: Promise Bound

Ang prinsesa ng tribung Dansaling na si Amaru ang tanging nakaligtas sa panunugod ng mga tagakapatagan. Sa kanyang lakas-loob na pagbaba sa kapatagan ay ipinangako niyang pagbabayarin ang mga taong may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang mga katribu.

Kasabay ng pagpunta niya sa kapatagan ay ang paghahanap niya sa hindi nakikilalang asawang si Arid, na ipinakasal sa kanya noon. May batas sa kanilang tribu na kailangang magampanan ng isang lalaki ang responsibilidad nito sa asawa. Sa madaling salita, kailangang mag-consummate ang kanilang matrimonyo. Upang maitago ang angking kagandahan ay nagpanggap siyang taong-grasa. Bumagsak siya sa mapagpalang kamay ni Trigger Madrid na siya ring unang nakatuklas sa kanyang pagiging magandang babae!

Kasabay niyon ay natuklasan niyang ito rin ang binatilyong ipinakasal sa kanya noon sa kanilang tribu. At determinado siyang igiit dito ang pagiging asawa nito sa kanya…

social media

Categories