CMS00005 - The Crisis Management Team 5: Gambler's Luck

price
PHP 42.00
Author(s)
Arielle

CMS00005 - The Crisis Management Team 5: Gambler's Luck

Isang malaking asset si Ezra sa Gibraltar. She was smart, intelligent, but an ordinary face. Sa edad niyang beinte-otso, pakiramdam niya ay wala nang magkakagusto sa kanya na isang guwapong lalaking noon ay palaging nasa kanyang mga pangarap. Ngunit desidido siyang kahit man lang minsan ay maranasan niyang ibigin siya ng isang Colt Cuevas. Pinlano niya ang lahat­—nilagyan niya ng pampatulog ang inumin nito at pinasok niya ito sa madilim na silid. Pinakalihim-lihim niya ang gabing iyon ng kanyang kahibangan.

Samantala, nagawa niya ang assignment niyang maging espiya sa kompanyang pinamamahalaan ni Ridge Yuzon—ang lalaking dahilan ng pansumandaling pagkalimot niya kay Colt. Ngunit tila galit ito sa mundo.

At halos himatayin siya sa pagkabigla nang malaman niyang ito ang pinagbigyan niya ng sarili at hindi si Colt Cuevas!

Mukhang wala nang balak si Ridge Yuzon na pakawalan siya. She was imprisoned by his sensual revenge. Ito ang lalaking tanging nakakita sa kanya bilang isang magandang babae…

social media

Categories