CMS00006 - The Crisis Management Team 6: Dark Passions

price
PHP 42.00
Author(s)
Arielle

CMS00006 - The Crisis Management Team 6: Dark Passions

Kapalit ng muling pagbabalik ng paningin ni Savannah ay ang maging pag-aari ng isang lalaking nagngangalang “Colt Cuevas” sa loob ng tatlong buwan. Wala siyang ideya kung ano ang hitsura nito ngunit hindi niya maikakaila sa sariling hindi niya ipagpapalit ang karanasang naramdaman niya sa mga panahong nasa mga bisig siya nito.

Hindi pa man siya naooperahan ay biglang naglaho si Colt Cuevas sa buhay niya. Ngunit sa kabila ng paglipas ng mga taon ay hindi niya ito nagawang kalimutan. Kaya sa kagustuhang makita man lang ang hitsura nito, naglakas-loob siyang puntahan ito nang malaman niya ang kinaroroonan nito.

At nanlumo siya sa kanyang natuklasan. Dahil si Colt Cuevas ay hindi isang basta-bastang lalaki. Guwapo, mayaman, edukado, at mga babae ang naghahabol dito. Gustuhin man niyang makapasok sa puso nito ay imposible dahil ang tipo nito ay hindi naniniwala sa pag-ibig at kasal…

social media

Categories