CMS00008 - The Crisis Management Team 8: Truthseekers

price
PHP 42.00
Author(s)
Arielle

CMS00008 - The Crisis Management Team 8: Truthseekers

Kakaiba ang paraan ng pagkakakilala ng mag-partner sa detective agency business na sina Jhean at Sommers. They were two people who came from different worlds, pero pagdating sa business ay magkasundong-magkasundo sila.

Ngunit may isa pang hindi alam si Sommers tungkol kay Jhean—na siya ay isang tunay na babae at nagpapanggap lamang na lalaki for some reasons.

Sa pagdating ng isang Ariz sa buhay nila, napilitan siyang ilabas ang kanyang pagiging babae. Sa tulong nito ay inilantad niya ang tunay na Jhean—na hindi lamang isang babae kundi isang maganda at kaakit-akit na babae…

Hinding-hindi niya makakalimutan ang reaksiyon ni Sommers pagkakita sa kanya… At ang purely business relationship nila ay nahaluan ng maapoy at masidhing paghahangad para sa isa’t isa…

social media

Categories