TVS00002 - The Vagabonds Series 2: Rein, The Cavalier Vagabond

price
PHP 45.00
Author(s)
Jelaine Albert

TVS00002 - The Vagabonds Series 2: Rein, The Cavalier Vagabond

“I’m young, yes. But I’m not mindless. I know how I feel. I love you, Rein.”

Mula nang magtungo si Doreen sa ibang bansa ay iniwasan niyang makarinig ng kahit anong balita na may kinalaman kay Rein. Sukdulang pati ang kaibigang si Kara na kagrupo ng lalaki ay kinalimutan niya. Ganoon katindi ang sugat na idinulot ni Rein nang hindi siya nito mahalin.
Ngunit tulad ng nasabi na ni Doreen—nakaraan na iyon. At nakalimutan na niya. She was a completely different person. Subalit hindi ibig sabihin na bale-wala lang sa kanya ang lahat. She meant to totally ignore Rein and act as if she didn’t know him, tulad ng ginawa niya ngayon. Pero bakit sa kabila ng lahat ay kabaligtaran ang ibinubulong ng kanyang damdamin? Hahayaan ba niyang muling makapasok sa puso niya ang lalaking siya ring dahilan kung bakit naroon ang sugat na hindi pa rin naghihilom?

social media

Categories