TCS00001 - Time Capsule Series 1: Slumbook

price
PHP 42.00
Author(s)
Maan Beltran

TCS00001 - Time Capsule Series 1: Slumbook

“Kahit pa nasa pinakamagandang lugar ako sa mundo, kulang pa rin kung hindi ikaw ang kasama ko.”

Tin and Xander were high school sweethearts. Si Xander ang nagbibigay-kulay sa mundo ni Tin, ang nagpapasaya sa kanyang batang puso. Dito lang umiikot ang buong mundo niya. Noon ay palagi silang magkasama, masaya at tila walang problema. Ngunit ang kasiyahan ay naglaho nang bigla na lang umiwas si Xander at sabihing, “I still have lots of plans, Tin. And you’re not part of it.” Nagtungo ito sa France upang tuparin ang pangarap na maging isang chef.
Now after ten years, he was back. “I have loved you all these years and I want you again in my life,” pahayag nito kay Tin, at pinatunayan sa lahat ng romantikong paraan ang intensiyon sa kanya. At dahil hindi rin naman nawala ang binata sa puso niya kahit sa paglipas ng panahon ay bumigay si Tin.
Pero isang video chat ang sumira sa lahat. Naulinigan ni Tin na sinabi ng binata sa isang kaibigan na she was just one of his unfinished business he wanted to deal with so he could live a guilt-free life. Ang lahat pala ng ginawa at ipinakita nito sa kanya mula nang magkita uli sila ay walang kahulugan at paraan lang nito para makabawi sa kanya…

social media

Categories