TCS00002 - Time Capsule Series 2: Marriage Certificate

price
PHP 42.00
Author(s)
Maan Beltran

TCS00002 - Time Capsule Series 2: Marriage Certificate

“Kahit ilang beses pa siguro akong ma-disappoint sa `yo, hindi pa rin titigil ang puso ko na mahalin ka because I accept everything about you, maging ang mga pagkakamali mo.”

Ten years ago, Toni got married. Well, sa marriage booth lang naman ng Western University. While it may just be a game for everyone, especially for Daniel—her groom—there was a time when she thought it was for real. Pero nagsimulang mainis at ma-disillusion si Toni sa pag-iisip na isang Prince Charming si Daniel dahil para sa binata, isang ordinaryong papel lang ang marriage certificate na pinirmahan nila. 
Ilang taon ang nagdaan, muling nagtagpo ang mga landas nila. Hindi na inaasahan ni Toni na matatandaan siya ni Daniel. Okay lang iyon. Wala naman siyang balak na ma-involve kay Daniel. Pero ganoon na lang ang pagkagulat ni Toni nang bigla siyang corner-in ni Daniel. “I’m claiming my rights now, wifey,” buo at determinado nitong pahayag sa kanya.

social media

Categories