TVP00004 - The Virgin’s Pact Series 4: Epic Cravings: Maria Carmina

price
PHP 85.00
Author(s)
Luna King

TVP00004 - The Virgin’s Pact Series 4: Epic Cravings: Maria Carmina

“Ang sarap mong yakapin. Kaya ako ang unang-unang tututol kapag nawala ang ‘baby fats’ mo.”

Nananalig si Carmina na mararating na niya ang “langit” sa ika-30th birthday niya.
Ang problema lang, a la Calvin Klein model ang hinahanap niyang lalaki gayong hindi naman pang-Victoria’s Secret Angel ang beauty at body niya. Mabuti na lang at nakilala niya si Robin, ang nakatakda niyang pagkalooban ng kanyang pagkabirhen.
Hanggang sa takbuhan siya ni Robin at aksidenteng nalaman na parang bola siya na “ipinasa” ng magaling na lalaki sa kakambal nito para i-date.
Doon umentra sa buhay niya si Batman.
Imbes na magalit, nagpanggap na lang si Carmina na walang alam sa ginawa nina Robin at Batman na pagpapalit ng pagkatao. Bakit pa? Eh, bukod sa mas manly si Batman kaysa sa duwag nitong kakambal, naging mas maalaga rin ito sa kanya.
So she offered Batman a no strings attached kind of relationship, which she somehow convinced him to accept.
Akala ni Carmina ay naka-jackpot na siya. Pero nalaman niyang may madilim na sekreto pala si Batman na dapat niyang katakutan. Kung kailan pa naman palalim nang palalim na ang relasyon nila…

social media

Categories