TVS00001 - The Vagabonds Series 1: Geremy, The Beautiful Vagabond

price
PHP 42.00
Author(s)
Jelaine Albert

TVS00001 - The Vagabonds Series 1: Geremy, The Beautiful Vagabond

“Now I know why I’m alive and breathing. It’s all because of you.”

The first night after Helene moved into her new house, she was greeted by her ill-bred neighbor with his nonstop partying. Ang inaakala niyang isang masayang pagtitipon lamang dahil may importanteng okasyon ay nasundan pa at nasundan pa nang mga sumunod na gabi hanggang sa tila wala na yatang kasawaan ang kanyang kapitbahay sa pagpa-party.
Kaya nang hindi na makatiis ay sinugod niya ang kapitbahay.
Matapos komprontahin ang kapitbahay ay napag-alaman niya kung bakit malakas ang loob nito sa walang-habas na paggawa ng ingay. Mga miyembro pala ng isang rock band na kasalukuyang sumisikat ang kanyang mga kapitbahay.
Their leader and vocalist, Geremy Nieves, was the most egocentric and irritating but also the most beautiful man Helene had ever seen. She did everything to avoid him but always ended up being with him. And soon she found herself falling a little bit in love with him. Kaya lang ay ganoon din kaya ito o malabong magkaroon ng katugon ang damdamin niyang palalim na nang palalim?

social media

Categories