TVS00003 - The Vagabonds Series 3: Josh, The Sweetest Vagabond

price
PHP 42.00
Author(s)
Jelaine Albert

TVS00003 - The Vagabonds Series 3: Josh, The Sweetest Vagabond

“I realized how much I truly care about you. Just like the key to your door, I hope I still hold the key to your heart.”

Kara never liked Josh from the very start. Sa mga miyembro ng bandang The Vagabonds, kung saan siya ang promotions manager, si Josh lang ang hindi niya hinahayaang mapalapit sa kanya at laging tinatarayan. Babaero si Josh; wala pa siyang natatandaang lumipas ang higit isang linggo na wala itong date. Masyado ring presko at mayabang ang dating nito sa kanya.
Kaya naman nang inakala ni Kara na mayroon siyang malubhang sakit ay nagulat siya nang magisnan si Josh sa kanyang tabi. He offered to help her fulfill what was written on her wish list. Sinamahan siya ni Josh upang gawin ang mga bagay na nais niyang isakatuparan. He taught her how to swim, how to dance, sinamahan sa pagsakay sa barko. And most importantly, itinuro sa kanya ni Josh kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig nang hagkan niya ito.
Handa na si Kara na aminin kay Josh ang nararamdaman, pero nakita niya itong kahalikan ang isang babae. Parang gumuho ang mundo niya; pinatunayan sa kanya ni Josh na imposible nga itong magbago. At sa sarili ay natuklasan niyang isang malaking kahibangan lang pala ang ibigin ito.

social media

Categories