WAL00001 - Wanderlust Series: Sagada Clouds 1: Touch

price
PHP 42.00
Author(s)
Dawn Igloria

WAL00001 - Wanderlust Series: Sagada Clouds 1: Touch

“Panatag ang puso ko tuwing nasa loob ka ng yakap ko… ng pagmamahal ko. Pero parang sasabog ito isipin pa lang na lalabas ka at bibitiwan mo ako.”

Ang sabi ni Sir Darrow kay Jade, corny raw ang pag-attend ng prom night at acquaintance parties. Kaya hindi maintindihan ni Jade nang isang gabing maliwanag ang buwan, sa malamig na bayan ng Sagada, bigla siyang isinayaw ng lalaki at kinantahan pa.
Ni sa pinaka-weird na panaginip ay hindi pa nangyari na maisayaw si Jade ng isang guwapo at matipunong lalaki. At nagkataong crush pa niya. Nasabi tuloy niya sa sarili: Kukunin N’yo na po ba ako, Lord, kaya pinasasaya N’yo ako nang ganito?
Isasara muna ni Jade ang isip sa katotohanang amo niya ang kasayaw at hindi isang kauri.
Ngayong gabi, siya si Cinderella na hindi bibitiw sa kanyang Prince Charming kahit sa paghudyat ng alas-dose ng hatinggabi. At siya si Sleeping Beauty na kahit nasa gitna ng isang malalim na panaginip ay gigising kaagad sa isang dampi lang ng halik.
Ang kaso, hindi pala kontento si Sir Darrow sa isang damping halik lang…

social media

Categories