WAL00003 - Wanderlust Series: Sagada Clouds 3: Tears

price
PHP 85.00
Author(s)
Belle Feliz

WAL00003 - Wanderlust Series: Sagada Clouds 3: Tears

“With you, things are simple and easy.”

Brokenhearted si Blair nang magtungo sa Sagada. Hindi niya makapa ang kaligayahan na dating umaapaw sa kanyang puso tuwing nakakarating sa ibang lugar. She was in a bad mood. Ngunit nag-iba iyon nang makilala ni Blair sina Jade, Aretha, at Margarette. Nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan na nagpangiti at nagpatawa sa kanya.
“I am in love with my best friend,” pagkukuwento ni Blair. And she told them about Edward, the man who had always been there for her. Ang lalaking nagliligtas sa kanya sa kapahamakan. Ang lalaking nagpupunas ng kanyang mga luha tuwing umiiyak siya.
Ang lalaking ikakasal na sa ibang babae.

social media

Categories