WGS00001 - Wedding Girls Series 1: Evelyn May (The Wedding Planner)

price
PHP 50.00
Author(s)
Jasmine Esperanza

WGS00001 - Wedding Girls Series 1: Evelyn May (The Wedding Planner)

“I intend to marry you, Eve. Kung kailangang haranahin kita uli ay gagawin ko para tanggapin mo ang alok ko. Here’s my mother’s engagement ring. Hiningi ko ito sa kanya upang ibigay sa iyo. Will you marry me?” 

Ryan Olivares was handsome and tall. He seemed to possess a patent in sex appeal. He had a striking personality that Eve felt made her breathless. Wala siyang iniwan sa isang babaeng kulang na lang ay mangatog sa labis na emosyong dumamba sa dibdib niya nang magtagpo ang kanilang mga mata.
Pinangahasan ni Ryan na halikan siya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na pag-isipan kung tama ang nagaganap o hindi. She opened her mouth and accepted his kiss. At tangay na tangay na siya sa halik na iyon nang bigla ay matauhan siya.
Ikakasal na siya sa ibang lalaki!

social media

Categories