WGS00002 - Wedding Girls Series 2: Lorelle (The Jeweler)

price
PHP 45.00
Author(s)
Jasmine Esperanza

WGS00002 - Wedding Girls Series 2: Lorelle (The Jeweler)

She would scream if she had a chance. Pero mabilis nang sumakop ang mga labi ni Zach sa kanya. Then she tasted his kiss again. And she lost her common sense…

What happened between Zach and Lorelle was a night of magical romance and passion. Nang umagang mahimasmasan si Lorelle ay agad siyang tumalilis at iniwan ang tulog pang si Zach. Subalit oras lang ang lumipas at nasundan din siya nito.
“Sana, hindi ka na nagpunta pa rito. Ayaw na kitang makita.”
“After what happened?” Kumunot ang noo nito.
“Especially because of what happened.” pakli niya.
“What if I made you pregnant?”
“It’s impossible,” sagot niya pero kinabahan din.
He looked at her intently. “Sigurado ka? If you get pregnant, tell me, okay?”
Dumating ang kinatatakutan ni Lorelle. Nagbunga nga ang isang gabing pinagsaluhan nila. Pero hindi ganoon lang kadali na sabihin niya iyon kay Zach. Unang-una, ikakasal na ito. Pangalawa, ayaw naman niyang siya ang piliin nito nang dahil lang sa bata at hindi dahil sa mahal siya nito.

social media

Categories