Hot Intruder: Rohn, The Heartbroken Ex

price
PHP 85.00
Author(s)
Victoria Amor

Hot Intruder: Rohn, The Heartbroken Ex

“Ako ang fireplace mo dahil napainit ko ang mga gabi mo sa Baguio.”

May sumpa raw sa mga Mahinhinon women na virgin pa: mamamatay nang maaga. Pinaniniwalaan iyon mula first generation hanggang sa generation na kinabibilangan ni Diosa at ng kanyang mga pinsan. Parang totoo nga ang sumpa. Muntik na kasi siyang masagasaan ng truck. Hindi makatarungan na ma-dead siya na isang virgin. 
Kaya naisip niyang umalis sa lugar nila at napadpad siya sa Baguio. 
Akalain ba niyang magkaka-twist ang bakasyong iyon. Unang gabi pa lang, may “sugo” na yata si Kamatayan. May intruder na ginulo ang pananahimik niya!
Isang hot and drunk intruder.
“Hinostage” siya nito sa kuwarto at ginawang human blanket. Nilalamig daw kaya yakap-yakap siya buong gabi!
Nagkaideya tuloy si Diosa—gagamitin niya si Rohn, ang intruder— para ma-solve ang kanyang problema.
Lasing-lasingan ang peg, ibinalandra niya ang sarili suot ang red mini dress na may slit na nagpapakita pati ng kanyang singit. Gumiling siya sa harap ni Rohn to the tune of “Even The Nights Are Better.” 
“One night lang. Puwede bang… akin ka muna?” dagdag niya at nag-walling pa.
Nawindang ang virgin cells niya sa sagot ni Rohn…

social media

Categories