PHR6224 - Loving Yuu

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-24 15:51:55

PHR6224 - Loving Yuu

“Happiness is watching the man of my life cook for me.”

 

Ganoon na lang ang tuwa ni Mari nang makilala ang kanyang dream guy—si Eros. Nakilala niya ito nang tumakas siya sa kanyang ama dahil ipapakasal siya sa isang lalaki na ni anino ay hindi pa niya nakikita. Nagpanggap din siyang maid para pagsilbihan si Eros.

Pero mabilis na nagbago ang feelings ni Mari para sa dream guy niya dahil kay Yuu. Si Yuu ang umalalay sa kanya para magampanan ang pagiging maid kay Eros. At sa mga araw na mas madalas silang magkasama, na-in love siya sa binata. Yuu made her realize na dapat niyang ipaglaban ang kanyang feelings.

Mukhang hindi naman mahihirapan si Mari dahil nagtapat na rin si Yuu sa kanya. Pero ganoon na lang ang panlulumo niya nang biglang magdesisyon si Yuu na umalis. Nagtatago rin pala ito dahil may babaeng pinili ang ama ni Yuu na ipakasal dito.

Ipaglalaban kaya ni Yuu ang pagmamahalan nila? Kung siya kasi ang tatanungin, handa niya itong ipaglaban…

social media

Categories