PHRS5552 - Kapag Minahal Kita

price
PHP 39.00
Author(s)
Nicka Gracia

PHRS5552 - Kapag Minahal Kita

“Kaya kong tiising hindi magsalita kung iyon ang gusto mo pero hindi ko kayang makitang umiiyak ka. Nadudurog ang puso ko.”

Hindi lang buhay ng kaibigan ni Ria na si Aubrey ang nagbago mula nang mamatay ang kasintahan nitong si Marco kundi maging ang buhay din niya. Kasamang nalibing ni Marco ang puso ni Ria. Lihim niyang iniibig si Marco. Kaya naman nang nangulit sa buhay ni Ria si Trey ay hindi niya alam kung paano magre-react. Sanay siyang itinatago ang nararamdaman at hindi pinagtutuunan ng atensiyon. Hanggang sa magsimula siyang makatanggap ng card mula kay Trey at lahat ng iyon ay nagsisimula sa mga salitang “Kapag Minahal Mo Ako...” Ano nga ba ang mangyayari kung mamahalin niya si Trey?

social media

Categories