PHRS5270 - Boris Javier (Forever And Always)

price
PHP 47.00
Author(s)
Doreen Gabriel

PHRS5270 - Boris Javier (Forever And Always)

“I love you. Sinasabi ko ito sa `yo hindi dahil umaasa akong pareho tayo ng nararamdaman, kundi dahil `yon ang totoo, mahal kita.”

A strange turn of fate brought them together… Nailigtas ni Ayesha ang buhay ng casino owner na si Boris Javier. At bilang pagtanaw ng utang-na-loob, tutulungan siya ni Boris na maipaopera ang kanyang mga mata na nagkaroon ng diperensiya sa isang aksidente. Ang kaso, medyo may-kasungitan ang lalaki, mailap at parang galit sa mundo. Kaipala ay brokenhearted si Boris. Isang gabi ay ito naman ang nagligtas sa kanya sa isang tiyak na kapahamakan. Mabait naman pala si Boris. At nagsimulang mahulog ang damdamin ni Ayesha sa lalaki. …but the odds were against them. Hindi miminsang nahiling ni Boris na sana ay kayang hugasan ng ulan ang batik sa kanyang pagkatao upang maging karapat-dapat siya para sa babaeng minamahal. Ngunit nang makilala niya si Ayesha ay na-realize ni Boris na hindi niya kailangan ng ulan. Ang kailangan lang niya ay isang taong tatanggap sa kanya sa kabila ng kanyang pangit na nakaraan. Subalit kung kailan handa na siyang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay ay saka niya natuklasan ang isang malaking balakid sa kanilang relasyon.

social media

Categories