PHRS5423 - Dear Joaquin

price
PHP 79.00
Author(s)
Belle Feliz

PHRS5423 - Dear Joaquin

“Wala ka namang magagawa sa nararamdaman ko. Mahal kita at sasabihin ko iyon kung kailan ko gusto at kung gaano kadalas ko gustuhin.”

Nagkagusto agad si Penelope kay Jace Angelo noong unang beses niyang makita ang lalaki. Si Jace Angelo kasi ang lalaking tipo niya. Kaya naman nadismaya siya nang malamang ito rin ang lalaking minamahal ng matalik niyang kaibigan na si Phylbert. Nagdesisyon si Penelope na ibaling na lang ang pagtingin kay Joaquin, ang nakatatandang kapatid ni Phylbert. Hindi naman mahirap mahalin si Joaquin. Mabait ito at malambing. Napapasaya siya ng binata. Unti-unting nahulog ang loob niya kay Joaquin. Unti-unti itong minahal ng kanyang puso. Akala ni Penelope ay perpekto na ang lahat. Akala niya ay patuloy silang magiging masaya. Hanggang sa isang araw ay nalaman ni Joaquin ang tungkol sa naging damdamin ni Penelope kay Jace Angelo. Nagalit si Joaquin. Paano niya mapapaniwala si Joaquin na ito na ang nagmamay-ari ng kanyang puso?

social media

Categories