PPS00052 - Brak, The Bastard Of Agron

price
PHP 85.00
Author(s)
Rose Tan

PPS00052 - Brak, The Bastard Of Agron

“We will always have this moment. It’s ours, forever.”

Nananahimik si Blueberry nang biglang may magsalita sa isip niya. Lalaki. Ito raw si Brak, isang nilalang mula sa planetang Agron.
Alien?!
Indeed.
At nang magkaroon ng katawang pisikal ang alien ay lalo siyang naturete. Taglay nito ang lahat ng katangian ng lalaking pinapangarap niyang makasama habang-buhay.
Iyon nga lang, isinumpa ba si Blueberry ng mga supernova at binigyan siya ng true love na imported from outer space?

social media

Categories