PPS00057 - Mariposa

price
PHP 139.00
Author(s)
Camilla

PPS00057 - Mariposa

“Hintayin mo ako at hahanapin kita.”

Isang outcast na maituturing si Nya sa daigdig ng Mariposa. Isa siya sa mga tila isinumpa ng tadhana na isinilang na walang pakpak.
Si Ryu ang nakaramay niya sa panahon ng kanyang kalungkutan, na tulad niya ay isa ring outcast. Ang pagkakaibigan nila ay nauwi sa matamis na pagtitinginan hanggang sa binigyan siya nito ng roseband, ang simbolo ng pangako ng kasal pagdating ng tamang panahon.
“Labing-anim na taong gulang ka na, Nya. Sa ikalabingwalo mong kaarawan, pagdating ng tamang panahon, pakakasalan kita at gagawin kong kabiyak.”
Iyon ang pangako na pinanghawakan ni Nya mula nang magkahiwalay sila ni Ryu dahil kinailangan niyang magpunta sa daigdig ng mga mortal. Pero pagtuntong niya sa edad na labingwalo, natupok ang roseband sa kanyang daliri. Ang ibig sabihin niyon ay hindi na siya iniibig ng nangako sa kanya o kaya ay nagpakasal na ito sa ibang babae at hindi na matutuloy ang pangako sa kanya.
Tinalikuran na siya ni Ryu.

social media

Categories