PPS00060 - Moon Flower

price
PHP 89.00
Author(s)
Tyra

PPS00060 - Moon Flower

“The first day we spent together, you completely blew me away. The second day, I completely fell head over heels in love with you. The third day, I was yours forever.”

Maagang naulila ang kambal na sina Henrietta at Federica. Nang mamatay ang kanilang ama ay ipinangako ni Henrietta na gagawin ang lahat para maprotektahan ang kakambal. At iyon nga mismo ang kanyang ginawa. For the next nine years, kay Federica lang umikot ang mundo niya. Hanggang sa isang araw ay nagbago ang lahat.
Apat na lalaking taong-lobo ang dumating at nagpabago sa buhay nilang magkapatid. They came and disrupted their life. Isa lang ang nais ng mga ito, ang kunin si Federica. Because according to them, Federica was the key in finding their true home. Pero walang pakialam si Henrietta sa kahit na ano pang dahilan na ibigay ng mga taong-lobo. Hindi siya makakapayag na basta-basta na lang kunin ng mga ito ang kanyang kapatid.
Pero paano niya lalabanan ang mga taong-lobo when her heart beat unnecessarily fast whenever one of them was around—kay Night? The one with eyes as black as the night sky.
Handa si Night na protektahan siya kahit buhay pa nito ang kapalit…

social media

Categories