TASG00002 - Task Force Kapayapaan Book 2 - Finnegan Tijares

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-08-03 15:31:53

TASG00002 - Task Force Kapayapaan Book 2 - Finnegan Tijares


Hindi niya alam kung paano nito nagawang magtayo ng tent sa isang sulok ng kanyang puso. Para itong squatter na kahit ayaw niyang nandoon ay hindi niya mapaalis-alis.

 Sa kasagsagan ng bagyo ay inihatid si Ching ni Finnegan, ang piloto ng inupahang charter plane, para makauwi sa islang pagmamay-ari ng kanyang pamilya.

Nasa himpapawid pa lang sila ay may sumisingit nang atraksiyon sa puso niya para kay Finnegan. Mabuti na lang at guwapo si Finnegan. Nabaling ang atensiyon niya rito palayo sa mga lalaking naghihintay sa kanya sa isla sa pakana ng kanyang inang desperada nang magkaasawa siya.

Hindi mahirap para kay Ching na mahulog ang loob kay Finnegan, lalo na at nararamdaman niyang may pagtingin na rin ang lalaki sa kanya. Pero isang gabi ay nagpaalam ito. Sasabak daw si Finnegan sa isang misyon at walang nakakaalam kung makakauwi ito nang buhay.
 

social media

Categories