QTF00002 - A Battle of Love

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-24 15:26:37

QTF00002 - A Battle of Love

“Love is just a word before I met you. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang magmahal.”

 

Nag-contest si Michelene at ang BFF niya sa paglalaro ng Pokémon GO. Unahang makahuli kay Pikachu.  Isang umaga, victory was almost at hand nang ma-detect niya ang pinakasikat na Pokémon. Ang kaso, nang huhulihin na niya, biglang may umagaw niyon!

Nagngingitngit na kinompronta ni Michelene ang salarin. But she came face to face with the most handsome man she had ever seen. Matangos ang ilong, magaganda ang mata, katamtaman ang kapal ng mga kilay at may mapupulang labi. He was tall and lean. Magaling magdala ng sarili. He wore a coat and tie, like a CEO of a big company. Super-duper guwapo!

Pero isinantabi ni Michelene ang paghangang naramdaman. A mature man playing Pokémon GO? So childish!

Pero nang makilala nang lubusan si Ryder Joaquin, nalaman niya ang dahilan kung bakit nito inagaw si Pikachu. Ginawa pala iyon ng lalaki para sa isang espesyal na bata na may sakit na epilepsy.  A sweet, thoughtful and handsome man?  Hindi na siya nagulat kung mabilis siyang na-in love kay Ryder.

Pero may natuklasan si Michelene tungkol sa lalaki, isang bagay na ikinagalit niya nang husto rito.

Mangingibabaw kaya ang pagmamahal niya kay Ryder at piliin na lang na patawarin at kalimutan ang kasalanan nito? O kailangan niyang mamili: Should she either forgive or forget him?

 

 

social media

Categories