AVT00002 - A Villain's Tale Trilogy 2: Stark, The Teacherous Knight

price
PHP 42.00
Author(s)
Nikki Karenina

AVT00002 - A Villain's Tale Trilogy 2: Stark, The Teacherous Knight

“Nang gabing iyon ay hindi lang ang isip ko ang binago ko kundi pati na rin ang puso ko. I fell for you. I didn’t plan it but I did.”

Cool, clever, amusing, tempting, dangerous. Iyon si Haze para kay Stark. Napakasarap asarin ni Haze. Mientras na naaasar ang dalaga ay lalo lang itong lumalaban. And he enjoyed every moment with her. Isa pang nakaka-attract sa kanya kay Haze ay ang “deal” na ginawa niya na may kinalaman sa dalaga. Haze was the biggest deal of his life, his key to getting Prime back. Kaya nakipaglapit siya rito. But unexpectedly, he fell in love with her. Kinalimutan na ni Stark na gamitin si Haze para mabawi ang kompanya ng kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nalaman niya ang plano ni Haze na gamitin siya bilang sperm donor para maisakatuparan ang isa sa mga nakasaad sa listahan ng dalaga. Lumayo siya dahil niloko siya ni Haze. Ngunit napaisip siya. Hindi ba’t panloloko rin ang ginawa niyang pakikipaglapit sa dalaga para mabawi ang kanilang kompanya? Ano ngayon ang mas matimbang sa kanya: ang kompanya o ang pagmamahal niya kay Haze na alam niyang bubuo sa kanya?…

social media

Categories