AVT00003 - A Villain’s Tale Trilogy 3: Cross, The Dark Sinner

price
PHP 42.00
Author(s)
Nikki Karenina

AVT00003 - A Villain’s Tale Trilogy 3: Cross, The Dark Sinner

 “Do you know the truth about forever? It’s you and me.”

Nangangailangan si Rione ng subject para sa isinusulat na nobela. Kaya nagpasya siyang magpunta sa paboritong coffee shop para maghanap ng lalaking papasa para maging hero niya. Eksakto namang nakita ni Rione ang isang hot at dangerous na lalaki—si Cross. She became curious about him kaya ipinursige niya itong makilala. Sa kabila ng pagtutol ng isip ni Rione na huwag itong lapitan ay sinubukan pa rin niyang makipaglapit kay Cross.
But she found out that he was nothing but an ordinary man.
Wala akong pakialam. Iyon ang sabi ni Rione sa isip nang may magsabi sa kanya na may madilim na nakaraan ang lalaki. Kaya hinayaan niya ang sariling mapalapit kay Cross. She never realized it would be the start of her fall. And she fell indeed. Ngunit kung kailan nararamdaman ni Rione na may katugon ang feelings niya ay saka niya malalaman kung ano ang madilim na nakaraan ni Cross na nagpawindang sa kanyang sistema.
She could not believe that Cross was once an assassin.

social media

Categories