ORT00002 - @Tweets4Lavander

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-24 11:24:01

ORT00002 - @Tweets4Lavander

“Every time I’m with you, my heart smiles. Sapat na iyon para sa akin.”

 

Friendship…

Christoff, Nick and Lavander were friends. Unti-unti na sanang nagkakagustuhan sina Christoff at Lavander nang biglang sabihin ni Nick na liligawan nito si Lavander. Mahal ni Christoff si Lavander pero nag-give way siya alang-alang sa best friend. Pero iniwan lang din ni Nick si Lavander sa huli.

Moving on…

Two years later, naging mag-partner sa thesis sina Christoff at Lavander. Kasabay ng pagbuo nila sa thesis ay ang unti-unti ring pagkabuo ng nasira nilang pagkakaibigan… at feelings sa isa’t isa.

Insecurities…

Pero bumalik si Nick. Guguluhin ba uli ni Nick ang relasyon nila ni Lavander? O si Christoff mismo ang sisira niyon dahil nai-insecure siya kay Nick to the point na nawalan na siya ng tiwala kay Lavander?

 

social media

Categories