PPS00053 - Angel's Creed Trilogy Book 2: Angel's Lullaby

price
PHP 85.00
Author(s)
Bridgette Marie

PPS00053 - Angel's Creed Trilogy Book 2: Angel's Lullaby

“I’ll always remember that you love me.”

Nagulo ang dating tahimik na mundo ni Rachelle. Una, namatay ang daddy niya; sumunod ang kanyang tiyahin; at si Meimei, ang nakababata niyang kapatid ay nagpapariwara mode naman. Ang sinisi niya: si Jeremiel, ang guro ni Meimei. 
Pero mali pala siya.
“Nakakahiya!” sigaw ni Rachelle.
Ang guwapo! sigaw naman ng malanding isip niya.
Nagulo na ang puso ni Rachelle. At sa pagkakataong iyon, sigurado na siyang si Jeremiel ang dahilan. Walang labis; walang kulang. Mahal na niya ang butihing guro. 
Masaya pala at kakaiba ang pakiramdam. Pero nalaman niyang isa palang anghel si Jeremiel. Tanggap na sana niyang hindi na tatahimik ang buhay niya dahil sa nalaman. Ang hindi lang niya kayang tanggapin ay ang katotohanang hindi pala ito maaaring manatili sa tabi niya. 
Hindi siya papayag na mawala si Jeremiel sa kanya. Pero may laban ba siya kung buong mundo ang kaagaw niya?

social media

Categories