BHT00001- Broken Hearts Trilogy 1: Mend This Broken Heart Of Mine

price
PHP 85.00
Author(s)
Dream Grace

BHT00001- Broken Hearts Trilogy 1: Mend This Broken Heart Of Mine

“Until I put my ring on your finger, your kisses and your hugs are enough for me.”

Malaki ang naging kasalanan ni Nicole kay Bram ilang taon na ang nakararaan. Dahil sa pagiging makasarili ay tinangka niyang pikutin ang binata. Subalit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya. Tinakasan niya ito ilang araw pagkatapos planuhin ang kanilang kasal.
Pero nagbiro ang tadhana at nagtagpo silang muli ni Bram. At doon pa sa lugar kung saan dapat ay magha-honeymoon sila noon. Like her, Bram was still single. But unlike her, he was brokenhearted. Nabagabag siya nang matuklasan ang sitwasyon ng binata. Ninais niyang makabawi sa kasalanan dito. Kaya naisip niyang tulungan itong mabawi ang babaeng mahal nito.
Subalit nang malapit na niyang maibalik kay Bram ang nobya nito, biglang nagbago ang isip niya. Mas gusto na niyang si Bram ang bawiin para sa kanya, by hook or by crook.

social media

Categories