CAPG00003 - Wandering Heart

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-24 16:37:23

CAPG00003 - Wandering Heart

 

“Gusto lang naman kita. I’m not even in love with you. Pero bakit ganito ang gulong hatid mo sa puso ko?”

 

Jesi was a perfect girlfriend material. She was smart, sexy, beautiful, successful, rich. Kaya nga laking pagtataka niya kung bakit naunahan pa siya ng mga walang-pakialam-sa-lalaking kaibigan niya. Kasal na ang isa at magpapakasal na ang isa pa. Samantalang siya, ni boyfriend wala.

Jesi started asking herself. Hindi kaya ang totoo, hindi naman talaga siya maganda? Isa lang ang malakas ang loob na sumagot—si Sky, ang nerd na kapitbahay niya.

“Kung maganda ka, bakit kailangan mo pa ang opinyon ko?”

Anak ng patis! Hindi na dapat siya nagtanong pa. Ayaw niyang tanggapin ang naging sagot ni Sky kaya nagbanta siya na hinding-hindi aalis ng bahay nito hangga’t hindi naaakit sa karisma niya ang lalaki. Pero bakit tuwing titingnan ni Jesi si Sky ay hindi isang nerd ang nakikita niya? Ang mas masaklap, parang siya pa ang naaakit sa karisma nito! Baliktad yata.

 

social media

Categories