PIT00003 - Perfectly Imperfect Trilogy 3: Perfectly Entwined

price
PHP 50.00
Author(s)
Bethany Sy

PIT00003 - Perfectly Imperfect Trilogy 3: Perfectly Entwined

“Wala na akong pakialam pa sa sasabihin ng ibang tao. Hindi na uli ako papayag na iwan mo uli ako.”

Isang certified “manang” si Melai ayon sa mga taong nakakakilala sa kaniya. Dahil sa suot na makapal na salamin sa mata at makalumang damit, alam niya na mahihirapan siyang mapansin ng crush niyang si Darius.
Pero dumating ang isang pambihirang pagkakataon sa buhay ni Melai na sa palagay niya ay hindi niya maaaring pakawalan. Natuklasan niya na niloloko lang pala si Darius ng girlfriend nito kaya isang plano ang kanyang nabuo. Sa mismong gabi ng Valentine’s party ay pilit na itinakas niya ang binata. Nakarating sila sa luma at abandonadong music room. Ngunit huli na nang malaman niya na hindi si Darius ang lalaking kasama niya kundi si Kean Earl na pamangkin ng may-ari ng eskuwelahan nila. Lagot na!
Lalo pang nadagdagan ang kamalasan ni Melai nang makulong sila sa music room. Okay, fine. Di-hamak na mas gwapo si Kean Earl nang sampung paligo kumpara kay Darius. Pinagkakaguluhan din ito ng mga babae kaya wala na sana siyang mahihiling pa. Pero higit na mas imposible na mapansin siya ni Kean Earl dahil bukod sa gwapo ay nagmula pa ito sa napakayamang pamilya. Pero bakit nga pala niya poproblemahin iyon? Si Darius ang gusto niya, hindi ba?

social media

Categories