PUL00002 - Pulosa Trilogy 2: Zeus

price
PHP 45.00
Author(s)
Victoria Amor

PUL00002 - Pulosa Trilogy 2: Zeus

“Nasa zero na ang depensa ko pagdating sa `yo. Titig mo pa lang, wala na, bumibigay na ako.”

Maraming hindi magagandang alaala ng kabataan si Ingrid kay Zeus De Villar, ang lalaking crush ng bayan ngunit wala nang ginawa kundi inisin siya. Pati paborito niyang camote cue moments noong twelve years old siya ay sinisira nito. Ang pinakamalala, sinira nito ang pang-fairy tale na first kiss na pantasya niya! At pagkatapos siyang halikan, hindi na ito nagpakita.
Sa pagluwas ni Ingrid sa Maynila ay nakilala niya si Elton. Agad siyang nagkagusto sa binata. Sa tingin niya ay pareho sila ng nararamdaman. Balak na niyang aminin ang nararamdaman sa lalaki pero nahuli niya itong kahalikan ang seksing kaibigan niya. Sa labis na sama ng loob ay nagpasya siyang umuwi sa probinsiya nila. Pero may problema. Iniiwasan niyang umuwi roon tuwing summer dahil ganoong panahong nagbabalik si Zeus sa lugar. Pero bahala na.
Sa pag-uwi niya ay umuwi rin si Zeus. At mas malaki ngayon ang problema ni Ingrid. Dahil ang halik ni Zeus ang lagi niyang naiisip kapag nagtatama ang mga mata nila.

social media

Categories