PUL00003 - Pulosa Trilogy 3: Ed

price
PHP 85.00
Author(s)
Victoria Amor

PUL00003 - Pulosa Trilogy 3: Ed

“Hindi mo ba nararamdamang hindi lang puso kundi pati atay, bato, balumbalunan at bituka ko ay nagmamahal sa `yo?”

Gumawa si Daisy ng checklist ng lalaking pipiliin niyang maging boyfriend. Kailangan ay guwapo, macho, matalino, matangkad. Hindi naman siguro masamang maging bukas na ang mga mata niya sa mga potential Mr. Right sa paligid. Nakakalungkot nga lang dahil wala siyang makita ni isa na pasado sa listahan niya. Ang nakikita lang niya ay si Edgar Dimatulac. Si Edgar na guwapo nga at may abs, may madilim namang nakaraan. 
Pero nawindang siya sa iniaalok nito.
“Naiisip mo ba kung ano’ng pakiramdam ng may boyfriend?” tanong ni Edgar.
“Curious din ako minsan,” sagot ni Daisy.
“Gusto mong maranasan?”
“Bakit mo itinatanong?”
“Puwede kong iparamdam sa `yo.”
Hindi nakasagot si Daisy, napatitig lang sa mga mata ni Edgar. At habang tumatagal na nakatitig siya sa mga mata ng binata, parang gusto na niyang pumayag sa alok nito.
 

social media

Categories