Spy Hunky Trilogy 3: Agent Roe (At Stalker’s Side)

price
PHP 50.00
Author(s)
Zai Red

Spy Hunky Trilogy 3: Agent Roe (At Stalker’s Side)

“Promise me you’ll keep yourself alive… Please… for me.”

Dahil sa isang aksidente, nabura sa alaala ni Margarette ang nasaksihang malagim na krimen. Sa kabila niyon, pinilit niyang maging normal ang buhay kahit parang may misteryosong lalaking sunod nang sunod sa kanya. Kasabay niyon, nakilala niya si Roe, ang guwapo at macho pero may-pagkamasungit na stepbrother ng kanyang best friend. Ito ang tumulong sa kanya nang masunog ang tinitirhang apartment. 
Sa una pa lang ay attracted na siya kay Roe. Lalong lumalim ang attraction niya sa lalaki nang pansamantala siyang makitira sa bahay nito. Masungit man noong una si Roe, ginawa ni Margarette ang lahat para mapalapit dito. Na-in love na kasi siya sa lalaki. Pero hindi pala kayang magmahal ni Roe ng kahit na sinong babae dahil sa hindi magandang nakaraan nito. Kaya mahirap man, nagdesisyon si Margarette na kalimutan na lang ito at iwasan. 
Pero mukhang hindi niya magagawa na maiwasan nang tuluyan si Roe. Dahil isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman niyang ito pala ang misteryosong lalaki na sunod nang sunod sa kanya. At may kinalaman ang ginagawa nito sa krimen na nasaksihan niya noon.

social media

Categories