Spy Hunky Trilogy 1: Agent Ruki (At Bodyguard’s Lips)

price
Author(s)
Zai Red

Spy Hunky Trilogy 1: Agent Ruki (At Bodyguard’s Lips)


“The sunset could really ease the boredom and stress of a person that stares at it. Pero mali ka. Ikaw ang tinutukoy ko na nakakawala ng pagod.”

All her life, Cassidy was living like a princess. Kaya lahat ng gustuhin ay nakukuha niya. Her friends had known her as a rich brat girl. Pero dahil sa isang aksidente, nawala ang lahat ng iyon sa kanya. She was grounded—walang parties, walang gimmick, walang sasakyan, at walang allowance. 
Pero may ekstrang bodyguard. 
Isipin pa lang ni Cassidy na may aali-aligid sa kanya ay napapangiwi na siya. Lalo na kung ang aali-aligid ay isang lalaki na malaki ang katawan, malaki rin ang tiyan, balbas-sarado, at nakakatakot ang dating—na kadalasang nakikita niya sa mga lalaking bouncer sa pinupuntahang mga bar. 
Iyon ang akala ni Cassidy. Because Ruki—her bodyguard— was one hell of a handsome, gorgeous man she had ever seen. Hindi niya inasahan na maa-attract agad siya rito. Iyon nga lang, hindi umubra ang galing niya sa pagpi-flirt dahil sobrang sungit at istrikto ng lalaki. Paano na kaya siya? Lalo na at pakiramdam niya, unti-unti na siyang nai-in love kay Ruki.
 

social media

Categories