IDM00002 - The Ideal Men Trilogy 2: In Every Single Way

price
PHP 45.00
Author(s)
Sharmaine Light

IDM00002 - The Ideal Men Trilogy 2: In Every Single Way

“Naidasal ko na lahat. Magkasama tayo ngayon kaya wala na `kong mahihiling pa.” 

Gustong-gusto ni Sulli na nakakakita ng mga guwapo kaya pumupuslit siya para makapasok sa studio na pag-aari ng kanyang kaibigan. Doon siya nanonood ng pictorial ni Charles, ang crush niyang fashion model. Iyon nga lang, parang hate na hate siyang makita ni Chico, ang half Filipino-half Brazilian model na kapatid ng kanyang kaibigan. Palagi siya nitong itinataboy. Suplado, feelingero, at killjoy ang lalaki. Lagi pa nitong sinasabing walang lalaking magkakagusto sa kanya. Mabuti na lang, guwapo si Chico kaya pinapalagpas niya ang pagiging rude nito.
Pero nagtaka si Sulli sa ikinilos ng lalaki nang muli silang magkita. Sa halip kasi na itaboy ay hinawakan pa siya ni Chico sa kamay.
Nagkakagusto na ba ito sa kanya?
“Ayoko lang na may ibang babaeng lalapit sa `kin kaya kung puwede sana, huwag ka nang umalis sa tabi ko.”
Wow, ang sakit sa bangs. Pantaboy lang ang kanyang peg?

social media

Categories