IDM00003 - The Ideal Men Trilogy 3: Perfect For You

price
PHP 45.00
Author(s)
Sharmaine Light

IDM00003 - The Ideal Men Trilogy 3: Perfect For You

“You look beautiful today. I just know. Malinaw kitang nakikita sa isip ko.”

Nabulabog ang pananahimik ni Sean Richard nang may makita siyang magandang babae sa itaas ng kanyang bakod. Dahil sa pagsita rito ay nahulog ang babae. Mabuti na lang at maagap niya itong nasalo.
Her name was Maryei. Hindi naman ito mukhang magnanakaw. She had a beautiful face and a body with just the right curves. The good thing was, she began to trust him after that incident. Doon na nagsimula ang kanilang magandang pagkakaibigan.
Hindi si Sean ang tipo na naniniwala sa pag-ibig, pero may kung ano kay Maryei na hindi niya maipaliwanag. May mga bagay na dito lang niya nararamdaman.
Wala talaga siyang balak na magmahal, pero bakit handa siyang gawin ang lahat huwag lang mawala si Maryei sa buhay niya?

social media

Categories