TST00002 - The Salvatierra Trilogy Tales of Secret Love Book 2: Alexander

price
PHP 45.00
Author(s)
Anne Charlaine

TST00002 - The Salvatierra Trilogy Tales of Secret Love Book 2: Alexander

“Dati pa akong patay na patay sa `yo, hindi mo lang alam.” 


Madalas inisin si Tracy Arevalo ni Alexander Salvatierra. Nagsimula lang naman siyang asarin ng binata nang aksidente niyang maibigay rito ang love letter na para sana sa kapatid nitong si Arthur. Magkamukha kasi ang dalawa. Kapag “nanliligaw” siya kay Arthur at dinadalhan ito ng special strawberry cake, si Alexander ang lumalantak niyon bilang parte ng pang-iinis nito. Hindi pa rin ito tumigil kahit na naging boyfriend na niya si Arthur.
Pero sa tingin ni Tracy ay hindi na nakakatawa ang ginagawa ni Alexander. Nagpanggap ba naman ito bilang ang kapatid nang umalis si Arthur papunta sa ibang bansa. Si Alexander na pala ang madalas niyang kasa-kasama, ang binibigyan niya ng panahon at atensiyon. Ang pinag-aalayan niya ng kanyang pag-ibig.
Nagulo ang mundo at damdamin ni Tracy. Sino na sa dalawa ang totoo niyang minamahal?

social media

Categories