TBM00002 - Troublemakers Trilogy 2: Malevolent Love

price
PHP 42.00
Author(s)
Tyra

TBM00002 - Troublemakers Trilogy 2: Malevolent Love

“Any man can change if he meets the right woman.”

Malevolent was an overly uptight and overly upright individual who took her responsibility too seriously. Lalong-lalo na sa wedding planning business nilang magkakapatid. Kaya nang makita niya na itinatakas ng isang di-kilalang lalaki ang bride sa kasal na sila ang wedding planner, hindi siya nagdalawang-isip na sundan ang mga ito. Pero biglang nagbago ang sitwasyon. Nakatakas ang bride at siya ang biglang dinakip ng lalaking nagtakas dito.
The man introduced himself as Ice Ventura. And he also happens to be the most in demand actor in the country. Hindi niya ito agad nakilala noong umpisa dahil hindi naman siya mahilig sa mga local celebrity. Lalo lang siyang nagtaka kung ano ang involvement nito sa tumakas na bride. Nangako ang lalaki na ibabalik kaagad si Malevolent sa oras na masiguro nito na nasa malayong lugar na ang bride. So she stayed with him in a cottage.
Ice was the biggest flirt she ever knew. Bawat oras na magkasama sila ay wala yata itong ginawa kundi landiin siya. Which irritated her immensely. Pero sa kabila niyon ay unti-unti pa rin niyang natagpuan ang sarili na nahuhulog ang loob dito. Could a relationship between her and the nation’s number one playboy survive?

social media

Categories