TST00003 - The Salvatierra Trilogy Tales Of Secret Love Book 3: Arthur

price
PHP 45.00
Author(s)
Anne Charlaine

TST00003 - The Salvatierra Trilogy Tales Of Secret Love Book 3: Arthur

“Hindi ako maghahanap ng iba… Kung hindi ikaw, huwag na lang.”

Cold and distant. An ice maiden. Ganoon ang imahen na ipinapakita ni Rhaya sa ibang tao. Mas gusto na niyang mangilag sa kanya ang mga tao kaysa saktan siya tulad ng ginawa ng sariling mga magulang noong bata pa siya. Hindi niya hahayaang masaktan uli, ngayon pa kung kailan namumuhay na siya nang tahimik at masaya.
But everything changed after an arranged marriage. It was followed by Rhaya’s husband’s confession that he had been in love with her for so long. Hindi iyon mapaniwalaan ni Rhaya. Ayaw niyang maniwala. Natatakot siyang pagkatapos na magtiwala sa pag-ibig ni Arthur ay maiwala rin niya iyon dahil sa kanyang mga itinatagong lihim. At sa bandang huli, maiwan siyang nasasaktan…
 

social media

Categories