WBS00001 - Writer's Block Series 1 - Writing You In My Life

price
PHP 59.00
Author(s)
2017-10-23 14:29:34

WBS00001 - Writer's Block Series 1 - Writing You In My Life

“We take the bitter with the sweet. And we enjoy whatever happiness that comes our way even if we know that it won’t last.” 

 Simple lang naman ang gusto ni Sheila sa buhay: ang sapian siya ng espiritu ng kilig para hindi na puro “return” ang natatanggap niyang feedback sa kanyang manuscripts. Kulang daw kasi sa romance ang mga isinusulat niya. Gusto na nga niyang isisi iyon kay Jasper, ang inakala niyang boyfriend, na bigla na lang nag-missing in action sa kanyang buhay.

Pero may isinuggest ang kaibigan ni Sheila: ang Magic Moments, isang kompanyang nagbibigay ng unique at bagong-bagong paraan ng entertainment. Pero paano iyon makakatulong sa problema niya? At haler, hindi pa naman siya ganoon kahibang para pumatol sa mga ganoong serbisyo.

Love life at ka-sparks ang kailangan niya!

Pero sabi nga, “the best love story is when you fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time.” Dahil hayun, sa elevator niya nahanap ang ka-sparks na hinahanap.

Si Jed, ang upgraded version ng tall, dark, and handsome. At ang nag-iisang lalaking nagparamdam kay Sheila ng mga kakaibang emosyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Jasper.#Boyfriendgoals naman kasi talaga si Jed.

But sad to say, for a limited time lang pala niya makakasama si Jed. At dahil iyon sa ilusyong akala niya ay totoo na.

social media

Categories