WBS00002 - Writer's Block Series 2 - The Author's Neighbor

price
PHP 59.00
Author(s)
2017-10-23 14:33:39

WBS00002 - Writer's Block Series 2 - The Author's Neighbor


“It’s not in my nature to deny myself of something I like… So you better be ready. Hindi kita titigilan hanggang magustuhan mo rin ako.”

 Hindi naiiba si Summer sa mga taong may bad experiences sa buhay—nagmahal, nasaktan, na-trauma. Mula noon, in-isolate na niya ang sarili sa mga tao. She preferred living alone. Pero ang normal na takbo ng buhay niya ay nagbago mula nang iwan sa kanya ng kapatid ang six-year-old son nito.

Ano ang alam niya sa pag-aalaga ng bata kung sarili niya mismo ay hindi niya maalagaan?

At lalo pang nagulo ang mundo ni Summer dahil sa kapitbahay niyang mahilig magdikit ng post-it note sa pinto ng kanyang apartment unit. Si Isagani, who was nothing but danger for her.

Aminado siyang may kakaibang epekto sa kanya ang lalaki tuwing kasama niya ito. At habang tinuturuan niya ang sariling mahalin ang kanyang pamangkin, unti-unti naman ang pagkahulog ng loob niya kay Isagani. But love had never been easy for her.

“You’re trying to push me away. Hindi pa nga tayo nagsisimula, eh. Don’t do that.”

Kung alam lang ni Isagani ang sekretong matagal nang pilit kinakalimutan ni Summer, sasabihin pa kaya iyon ng lalaki sa kanya?
 

social media

Categories