WBS00007 - Writer's Block Series 7 - Just Another Happy Ever After

price
PHP 59.00
Author(s)
2017-10-23 14:49:18

WBS00007 - Writer's Block Series 7 - Just Another Happy Ever After

“I didn’t believe in love at first sight,” bulong nito, saka masuyong dinampian ng halik ang kanyang mga labi. “Until you.”

 

 Depressed at broke si Claudia nang gawin niya ang dalawang desisyong bumago sa kanyang buhay bilang isang babae at isang manunulat: nakipag-one-night stand siya sa isang napakaguwapong estranghero at inangkin ang manuscript na gawa ng iba. The first decision gave her a bittersweet experience she would never forget, while the other made her feel so guilty she couldn’t even be happy with her successful writing career.

Isa lang sa mga iyon ang maaari niyang itama: ang pag-amin sa ginawang pag-angkin sa manuscript na nagpasikat sa kanya. Kaya hinanap niya ang may-ari ng manuscript—si Steven Thomas, isang mailap na international best-selling author. At sa Gentleman’s Island lang ito matatagpuan—isang isla na exclusive for men.

Akala ni Claudia, handa na siyang harapin si Steven Thomas, pero hindi pa pala. Dahil sa paghahanap niya rito, natagpuan niya ang dalawang taong bumago sa kanyang buhay—at iisa lang pala sila.

Dahil si Steven Thomas din ang lalaking hindi niya nakalimutan sa nakalipas na dalawang taon: her one-night stand.

social media

Categories